ทำความรู้จักกับ รถยก (Stacker)

รถยก (Stacker)


เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ในการยกสิ่งของหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งจะเห็นใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าหลายแห่ง รถยกจึงมีความสำคัญ ที่ช่วยในการขนย้ายจัดเก็บสินค้าขึ้นลงชั้นวาง นำสินค้าจากชั้นวางออกมาทำการจัดส่ง หรือเข้าสายการผลิต

ปัจจุบันรถยกมีมากมายหลายประเภทและหลายแบบให้เลือกใช้งาน โดยรถยกได้รับการพัฒนาให้เหมาะตามลักษณะการใช้งานเฉพาะ และเหมาะกับประเภทงานและสิ่งของที่ต้องการยก ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รถยกมีความหลากหลาย ทันสมัย และก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง การเลือกซื้อรถยกให้เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องทำ ใช้ได้คุ้มค่าเงิน และพอเหมาะกับงบประมาณ จึงกลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญ

รถยกสามารถแบ่งรถยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. รถยก ที่ใช้งานตามแนวราบ หรือที่เราเรียกกันว่า “รถยกลาก” (Pallet Truck) รถประเภทนี้จะใช้สำหรับยกสินค้าลอยจากพื้นประมาณ Stacker 200 มม. แล้วเคลื่อนย้ายไปตามแนวราบ
2. รถยก ที่เน้นใช้งานในแนวสูง หรือที่เราเรียกกันว่า “รถยกสูง” (Lift Truck) สามารถยกสินค้าขึ้นที่สูงได้ตั้งแต่ 1,500 มม. ไปถึง 6,000 มม. ขึ้นไป เพื่อการเก็บสินค้าบนชั้นวาง

รถยกแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์ร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ใช้“งา” ในการยกสินค้า โดยจะต้องนำสินค้าหรือสิ่งของที่จะยก วางรวมไว้บน แผ่นรองสินค้า หรือ แพลเลท แล้วใช้งาเสียบเข้าไปใต้แพลเลท เพื่อยกทั้งแพลเลท รถยกจึงต้องทำงานควบคู่ไปกับแพลเลทเสมอ

ท่านสามารถเข้าชมสินค้า "รถยก" ได้ที่ : https://www.brandexdirectory.com/vendor/ขนส่งลำเลียงวัสดุ/รถยก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *